Tisza News - Mi ellen tiltakoznak a szakszervezetek?


Mi ellen tiltakoznak a szakszervezetek?


2018-10-12. Nagyszabású tiltakozó akcióra mozgósította tagságát a szakszervezetek megyei tanácsa Ungvárra a Színház térre. Az idén nem ez az első megmozdulásuk. Van-e értelme az ilyen demonstrációknak? – kérdezte a KISZó Volodimir Flenkót, a szakszervezetek megyei tanácsának elnökét.

– Mekkora tömeget tudnak toborozni egy ilyen alkalomra?

– A tagságunk mintegy 150 ezer, zömmel az egészségügyben, az oktatásban és az állami szférában foglalkoztatottat számlál. Sajnálatos módon éppen ez a réteg, az értelmiség, a szakképzett munkaerő keresi külföldön a boldogulást a jobb élet reményében. Folyamatosan figyelmeztetünk a veszélyre, hogy itt hamarosan nagy bajok lesznek. A kormány azonban füle botját sem mozdítja. Mintha az volna az érdekük, hogy megszabaduljanak a gondolkodó és alkotó polgároktól. A valós problémák megoldása helyett nyugtalanságot keltő reformokat, törvényeket kreálnak. Nyelvi és vallási alapon próbálják összeugrasztani a népet e békés régióban is. Nálunk viszont ezek a dolgok nem lehetnek elválasztó tényezők.

– Ezek miatt emelik fel szavukat?

– A regnáló kormány folyamatosan újabb terheket rak a lakosság nyakába. Nálunk is kiverte a biztosítékot, hogy kitalált okokra hivatkozva a fűtési idényre tervezik emelni a vezetékes gáz árát. Azt pedig mindenki tudja, hogy ez az intézkedés magával vonja az alapvető fogyasztási cikkek és a közműdíjak drágulását. Tarthatatlan a helyzet, hisz a díjtételek 80 százalékát most is a gáz ára képezi. A Miniszteri Kabinet azonban nem elégszik meg ennyivel, 21 százalékkal akarja csökkenteni a lakossági szubvenció összegét. A jövő évi költségvetési tervezetben tovább nyirbálják a szociális kiadásokat. Ugyanakkor hógörgetegként nőnek a bértartozások. A lakosságot megfosztják a minőségi közoktatástól, a megfelelő egészségügyi ellátástól.

– Az önök székháza is veszélybe került…

– Így igaz. Rendkívül feszültté vált a helyzet a Népi téren található, 55 éve birtokunkban lévő épület tulajdonjoga körüli pereskedés miatt. A kormány füle botját sem mozdítja ez irányú panaszainkra. A székházunkra szemet vetett a körzeti közigazgatási bíróság, holott ez a szerv rendelkezik megfelelő ingatlanokkal, és ki akar minket dobatni az otthonunkból. Nemzetközi szervezetek támogatják ügyünket, de azok véleményét sem veszi figyelembe az ország vezetése.

– Mit követelnek és miben reménykednek?

– Követeljük a közműdíjak emelésének megszüntetését, a polgárok alkotmányos jogainak tiszteletben tartását, a megfelelő szociális ellátásról való gondoskodást, emberhez méltó béreket és nyugellátást a tanároknak, orvosoknak, képzett szakembereknek, hogy ne külhonban kényszerüljenek kamatoztatni tudásukat.

Balogh Csaba
KISZó

2018.10.12. Frissek a rovatban »

 Hasonlóak »

 Frissek »